Dorpshuis 't Honk
EXMORRA
Welkom LinksPrijslijstenRoostersOpeningstijdenReserveringenReglement Dorpshuis
Openingstijden

 openingstijden

        De openingstijden van 't Honk van maandag t/m vrijdag zijn afgestemd op de tijdstippen waarop de vereniging e.d. een ruimte hebben besproken/gehuurd.

           Daarnaast gelden voor 't Honk (in het winterseizoen) rondom het weekend de volgende openingstijden:

*    vrijdags         20.00 – 01.00 uur om de week is er darten

*    zaterdags     17.00 – 01.00 uur


  Bij de sluitingstijden zal de toegangsdeur worden gesloten.

            In de zomerperiode gelden andere openingstijden. Zie hiervoor de informatie achter het raam.

            Bij algemeen erkende feestdagen en festiviteiten gelden afwijkende openingstijden,

            welke het bestuur vroegtijdig zal vaststellen