Dorpshuis 't Honk

EXMORRA

Welkom


Welkom in 't Honk

Het dorpshuis 't Honk is de plek in de dorpen Exmorra en Allingawier waar de sociale activiteiten kunnen plaatsvinden. De plaats voor verenigingen, clubs en groepen die belangrijk zijn voor het sociale leven in deze dorpen. Ook voor bijzondere activiteiten zoals uitvoeringen, feestavonden, cursussen e.d. zijn er volop mogelijkheden om deze in 't Honk te kunnen houden.

Het gemeenschapshuis 't Honk, zoals het officieel heet, is ondergebracht in een stichting. Ook de naastliggende woning is daar onderdeel van. Deze stichting kent een bestuur en is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in 't Honk. De leden van het bestuur komen uit de dorpen Exmorra en Allingawier.

Werd het dorpshuis eerder beheerd door een beheerder, de laatste tijd wordt dit gedaan met de hulp van vrijwilligers. Vanuit de dorpen is een grote groep mensen beschikbaar voor het runnen van het dorpshuis in de ruimste zin van het woord.

Mocht u ook een activiteit willen houden in 't Honk, dan kunt dit bij 'reserveringen' aan ons laten weten.

Het Stichtingsbestuur `t HonkFooter message